ادبستان

خدای من
نویسنده : نفس - ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٥
 

 

خدای مهربان و صبورم.... یک سال دیگه را برایم رقم زدی...هر چه بود گذشت... خدای خوبم... بخاطر تمام لحظه هایی که منتظرم بودی و نیومدم منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هایی که منو دیدی و من ندیدمت منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هایی که برام خوب خواستی و من نفهمیدم منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هایی که امیدتو نا امید کردم منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هایی که برام وقت گذاشتی و من وقت نداشتم منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هایی که تنهام نگذاشتی و من خودمو تنها دیدم منو ببخش... یک سال دیگه هم گذشت... خدایا...دلم خیلی هواتو کرده...امسال هم در دلم بنشین و آنچه را که شایسته خدایی توست برایم بنویس نه آنچه سزاوار من است..."