ادبستان

درس های زندگی
نویسنده : نفس - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۸
 

اگر فرصت داشتم فرزندم را دوباره بزرگ کنم

به جای اینکه انگشت اشاره ام را به سوی اوبگیرم

آن را در رنگ فرو می بردم و همراه او نقّاشی می کردم

به جای اینکه دائما کارهایش را تصحیح کنم با او ارتباط برقرارمی کردم

به جای اینکه به ساعت نگاه کنم به او نگاه می کردم

سعی می کردم کمتر بگویم و بیشتر توجه کنم

بیشتر با او دوچرخه سواری می کردم

بادبادکهای بیشتری با او به هوا می فرستادم

در چمنزارهای بیشتری می دویدم

 

و به ستارگان بیشتری خیره می شدم

بیشتر بغلش می کردم وکمتر سرزنش می کردم

به جای اینک به اوسخت بگیرم سخت تائیدش می کردم

اوّل اعتماد به نفسش را می ساختم

بعد خانه و کاشانه اش را

کمتر درباره ی عشق به قدرت با اوحرف می زدم

وبیشتر درباره ی قدرت عشق

به جای این که عشق به قدرت را به او یاد دهم

قدرتِ عشق را به او می آموختم

دایان لومان